סניף הועד האולימפי

סניף הועד האולימפי

ממוקם בבית הועד האולימפי "החוויה האולימפית" בשכונת הדר יוסף, רח' שיטרית 6, תל אביב.
מנהלת מקצועית –  
גב' כריסטינה גורדון

טלפון סניף: 03-6882112







x