side

מדרסים לטניס

מדרס טניס

התמורות האדירות שחלו ביכולות הגופניות של השחקנים בשנים האחרונות, מאפשרות להם כיסוי מרבי של המגרש והגעה לכל כדור. במהלך האימונים והמשחקים, על השחקנים להיות מסוגלים לבצע כמות רבה של תנועות דינמיות שכוללות: האצה, בלימה, תנועה זריזה לכמה כיוונים וקפיצות, וכל זה בסביבה בה השחקן נאלץ בעיקר להגיב ופחות ליזום.

מדרס מתאים תורם ליכולת המפרק וכף הרגל לעמוד בעומסים העצומים הנגרמים על ידי הזינוקים ונחיתות, להתאים לסגנון המשחק הייחודי של השחקן ולליקויים הייחודיים בכף רגלו, ולהפחית מצבים לפיהם העומס המצטבר עלול להוביל לפציעה ונזק.

מדרסים מסייעים לייצב ולמנוע החלקה של כף הרגל בנעל, תורמים לספיגת זעזועים בנחיתה וליכולת הדחיפה בזינוק. השימוש במדרסים אלה לאורך זמן מהווה חלק בשמירה על יציבות הברכיים, מונע את רעידתן ואינו מאפשר בריחת הברך מקו האמצע. בנוסף תרומה לשחקן הטניס במניעת שברי מאמץ.

יתרונות המדרסים לתחום הטניס

• תרומה משמעותית ליציבה נכונה
• תמיכה בשינויי כיוון בעת ריצה
• מניעת החלקה וגלישה של כף הרגל בנעל
• מניעת שברי מאמץ
• שמירה על יציבות הברכיים
• תמיכה בעצירות פתאומיות